LINIE DE CREDIT IMM

Descriere

Linie de credit destinata finantarii activitatii curente si care ofera firmelor avantajul de a-si acoperi decalajul intre incasari si plati, dar si pentru a-si sustine emiterea scrisorilor de garantie bancara, de participare in cadrul unor licitatii sau de buna executie.

Suma maxima: 30% din cifra de afaceri a solicitanutului, aferenta ultimului exercitiu financiar inchis.
Perioada de rambursare: 12 luni, cu posibilitate de prelungire pe perioade succesive de 12 luni.
Valuta: Lei, Euro.
Garantii: Mix de garantii ce pot include ipoteca mobiliara asupra conturilor curente, garantie personala de tip fidejusiune, ipoteca mobiliara sau imobiliara asupra altor garantii materiale, in conformitate cu cu reglementarile bancii.

Criterii de Eligibilitate:

  • Clienti persoane juridice  cu cifra de afaceri pana la 5 milioane Euro si minim un 2 ani financiari incheiati.

Documente necesare:

  • Pentru a achizitiona produsul trebuie sa prezinti ultimul bilant anual al societatii, ultima balanta de verificare, recipisă.

APLICA ACUM PENTRU LINIE DE CREDIT IMM