office@ajutorfinanciar.ro

DREPTURILE CONSUMATORILOR DE CREDITE

By: ajutorfinanciar0 comments

Aceste drepturi sunt obtinute in special in urma transpunerii in legislatia romanesca a Directivei Europene privind creditele de consum – Legea Nr. 288/2010 pentru aprobarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori:

Dreptul de a primi informatiile precontractuale pe un formular standardizat cu toate datele tehnice ale creditului (DAE, formula de calcul a dobanzii si suma totala ce urmeaza a fi rambursata), ceea ce permite o comparare transparenta a ofertelor bancilor si alegerea celei mai avantajoase;

Dreptul de a primi, la cerere si gratuit, un exemplar din proiectul contractului de credit, inainte de a decide contractarea creditului – pentru a putea fi studiat acasa;

Dreptul de retragere din contract fara a invoca un motiv anume in termen de 14 zile calendaristice;

Dreptul de a alege modalitatea prin care doreste sa ramburseze creditul: prin rate egale (anuitati) sau prin rate descrescatoare. Avantaje – rate egale (consumatorul se incadreaza la un credit mai mare) si rate descrescatoare (totalul de rambursat este mai mic);

In cazul in care debitorul solicita refinantarea creditului la aceeasi banca, in masura in care acesta s-a dovedit bun-platnic, banca va examina cererea si, in functie de situatia financiara a acestuia, poate acorda creditul de refinantare, respectandu-se toate conditiile noii oferte de creditare;

Dreptul de a rambursa anticipat creditul:

Consumatorul are dreptul, in orice moment, sa se libereze in tot sau in parte de obligatiile sale care decurg dintr-un contract de credit. In acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, aceasta reducere constand in dobanda si costurile aferente perioadei dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractului de credit;

Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi conditionat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit numar de rate;

Comisionul de rambursare anticipata trebuie sa fie 0% in cazul creditelor cu dobanda variabila si nu poate depasi 1% din costul creditului rambursat anticipat in cazul creditelor cu dobanda fixa (respectiv 0,5% in ultimul an);

Dreptul de a primi la terminarea contractului de credit, gratuit, din oficiu, un document care sa ateste faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti sau care indica obligatiile contractuale neindeplinite. Totodata, se inchid si conturile aferente creditului, fara a fi necesara depunerea unei cereri din partea consumatorului si fara plata unor costuri suplimentare.

Related post

Leave A Comment