office@ajutorfinanciar.ro

Cum fac românii să NU aibă autostrăzi? Metoda CNAIR de tergiversare, pentru acoperirea propriilor greșeli, aplicată pe Brașov-Oradea, secțiunea Chiribiș-Biharia

By: ajutorfinanciar0 comments

Industria studiilor de fezabilitate câștigă mult mai mult când nu se construiesc autostrăzi, poduri, mari proiecte de infrastructură. Explicația e simplă: face studiul, încasează banii, apoi fiindcă se tergiversează începerea lucrărilor ani și ani, studiul de fezabilitate expiră și trebuie reluat tot procesul: alți bani, altă distracție.

Un exemplu dureros, pentru că vizează chiar intrarea în țară, este secțiunea 3C2  a autostrăzii Brașov-Târgu-Mureș-Oradea-Borș. În luna august se vor împli cinci ani de când a fost inițiată procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a 28 de kilometri de autostradă, între Biharia-Chiribiș. Nicio linguriță de asfalt nu a fost încă turnată. Lucrările s-ar fi încheiat în 18 luni, deci, începând din această vară s-ar fi putut circula pe autostradă.  Dacă ”beneficiarul”, CNAIR, căruia i-a luat 25 de luni să atribuie contractul, și-ar fi făcut bine temele. Din păcate, în lipsa unor studii geotehnice temeinice, soluțiile prevăzute în caietul de sarcini s-au dovedit greșite.

Antreprenorul lucrării și-a îndeplinit la termen obligațiile contractuale, între care figura și studiul geotehnic. Care studiu a arătat că sunt necesare lucrări suplimentare față de cele prevăzute (și finanțate) de CNAIR. Mai multe controale au validat această expertiză, dar CNAIR  a refuzat să-și asume eroarea și a încercat să transfere constructorului costurile suplimentare. Din păcate, acestea sunt prea mari și ar duce la faliment compania românească. De menționat că firma a mai construit și predat, la termen, un alt lot al autostrăzii, fără probleme. Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a confirmat poziția antreprenorului și a arătat CNAIR care sunt căile legale pentru deblocarea lucrărilor. Dar, acceptând această poziție, funcționarii CNAIR  ar recunoaște că au greșit și preferă să rămână cu autostrada nefinalizată, decât să-și pună în pericol posturile.

În lipsa unei intervenții guvernamentale, prin Corpul de Control al premierului, care să tranșeze problema, proiectul s-ar putea bloca ani de zile, în Justiție.

 Iată, în detaliu, poziția constructorului, susținută și de documentele la care redactorii DCNews   au avut

Domnule Beneamin Rus, firma Trameco a câștigat licitația pentru lotul 2 (subsectiunea 3C2) din autostrada BV-Tg Mureș-Cluj-Oradea, Secțiunea 3C-Suplacu de Barcău-Borș. Care sunt motivele pentru care, după atâta timp de la câștigarea licitației, nu au fost demarate lucrările ?

-Principalul motiv pentru care lucrările la sectorul 3C2 din cadrul Autostrăzii BV – Oradea nu au fost începute la aceasta oră a fost determinat de diferențele majore identificate în teren în etapa de proiectare față de documentația pusă la dispoziția ofertanților și care a stat la baza întocmirii ofertelor.

În acest sens, după semnarea Contractului de lucrări, Antreprenorul a avut obligația contractuală să efectueze o noua Expertiză Tehnică și un nou Studiu Geotehnic, care au contrazis flagrant informațiile din cadrul documentației de atribuire și au dovedit faptul că informațiile puse la dispoziția Ofertanților au fost eronate, incomplete, depășite și nu au reflectat realitatea faptică din teren, creând astfel o imagine distorsionată asupra lucrărilor de executat. Trebuie subliniat faptul că CNAIR avea obligația de a prezenta în cadrul Documentației de Atribuire informații reale, complete și corecte, astfel  că situația actuală a Contractului se datorează culpei sale exclusive.

Această nouă realitate a impus adoptarea, în cadrul proiectului înaintat către CNAIR, de soluții și tehnologii suplimentare față de soluțiile din documentația de atribuire.  Aceste soluții sunt absolut necesare realizării unui proiect viabil la standardele cerute în Cerințele Beneficiarului.

Totodată, chiar dacă noi am informat în mod constant Beneficiarul de existența acestor lipsuri vitale pentru implementarea proiectului, până la ora actuală, CNAIR nu și-a asumat luarea unor decizii legale pentru deblocarea acestui proiect, în acest mod trebuind să admită că documentația pusă la dispoziția ofertanților a fost incompletă.

Antreprenorul a predat un proiect valid, acceptat de către Inginer, care a menționat expres faptul că „Din punct de vedere tehnic, soluțiile propuse și detaliile sunt corecte” și faptul că „Beneficiarul are la dispoziție informații suficiente în vederea luării unei decizii privind continuarea Contractului, iar această decizie este necesară pentru deblocarea impasului existent în momentul de față”.

Punctul de vedere ANAP, a fost categoric în vederea continuarea contractului, în total dezacord cu atitudinea CNAIR, clarificând și indicând foarte clar soluțiile legale privind lucrările suplimentare și deblocarea Contractului, decizia și asumarea ei fiind la CNAIR.

-În ce stadiu se află în acest moment proiectul? Sunt litigii? Pot fi acestea rezolvate? Care este valoarea totală a proiectului și termenul de execuție?

-La ora actuala, CNAIR este în posesia tuturor informațiilor necesare deblocării proiectului. Urmare a proiectului depus de către noi, se poate emite ordinul de începere al execuției lucrărilor. Cu referire la litigiile actuale, CNAIR a ales în mod neîntemeiat și necontractual să penalizeze Antreprenorul. Cu siguranță că există soluții de rezolvare, de-a lungul timpului am susținut aceste soluții în fata reprezentanților CNAIR, iar soluțiile pe care le-am prezentat au fost validate inclusiv de către ANAP.

Fară lucrările suplimentare declarate de ANAP ca și substanțiale și care trebuie achiziționate de către CNAIR printr-o licitație nouă, valoarea contractului rămâne cea asumată prin semnarea contractului, adică 326 milioane lei plus TVA, iar termenul de execuție este de 18 luni pornind de la aprobarea proiectului de către CNAIR.

Conform termenului Contractual data de începere a execuției era 15.03.2021, dar așa cum am descris mai sus având în vedere că până în momentul de fata CNAIR nu a reușit să aprobe un Proiect Tehnic nu putem începe execuția lucrărilor în lipsa acestuia.

-Reprezentanții CNAIR susțin că este vorba despre nerespectarea caietului de sarcini, în acest caz. La ce se referă?

-În cadrul acestui Proiect, esența Contractului ce guvernează relația dintre părți este Ordinul 600/2017 (privind aprobarea condițiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare, și ale contractelor pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes național, finanțate din fonduri publice), care astăzi nu mai este folosit de către CNAIR la semnarea noilor contracte. Este bine cunoscut renumele acestui tip de contract contestat în repetate rânduri pentru clauzele sale abuzive față de Constructori și poziția dezechilibrat de privilegiată pe care o are Beneficiarul în acest tip de contract, atitudine care a generat intrarea în faliment a peste 80% din marii constructori din România.

Reprezentanții CNAIR îl invocă în special pentru că există o serie de clauze contractuale care prevăd obligația execuției tuturor lucrărilor ce apar necesare în valoarea de Contract acceptată, iar noțiunea de imprevizibilitate este restrânsă și definită într-o maniera interpretabilă. Este evident că în momentul în care apare necesitatea imperativă a unor lucrări suplimentare ce nu au putut fi prevăzute la momentul depunerii Ofertei și care exced cadrul contractual inițial, invocarea de către CNAIR a acestor clauze este abuzivă. Cu toate acestea am prezentat în repetate rânduri cadrul contractual și legal în care ar putea fi deblocată situația actuală, dar CNAIR a refuzat să acționeze în vreun sens.

-Este nevoie de o comisie de anchetă-guvernamentală, pentru a face lumină în acest caz?

-Putem considera că o privire din exterior ar putea fi imparțială în acest caz,  condiția fiind că din aceasta comisie să facă parte personal cu experiență în domeniu, care a participat activ în execuția și coordonarea unor proiecte similar și astfel poate înțelege implicațiile realității din teren.

Aveți de încasat bani de la CNAIR pentru acest proiect?

-Trebuie avut în vedere faptul că până în momentul de față am predat 3 Proiecte Tehnice în loc de 1, am proiectat lucrări suplimentare fata de cele pe care aveam posibilitatea să le ofertăm la momentul licitației, am executat lucrări pentru drumurile tehnologice de șantier și Organizarea de șantier după consultări cu conducerea CNAIR, în vederea execuției accelerate a acestui proiect. Menționam faptul că pierderile generate de întârzierea în execuția proiectului, cauzată de acțiunile și inacțiunile CNAIR, sunt mult mai mari decât sumele pe care le putem factura și încasa de la Beneficiar.

-În ce condiții veți demara lucrările, situație în care vă rog să ne spuneți termenul de finalizare?

-Din punctul nostru de vedere soluția este simplă și am prezentat-o încă de la început reprezentanților CNAIR: dorim să executăm lucrările pe care le puteam cunoaște la momentul depunerii Ofertei, lucrări ce rezultau din Documentația de la Licitație pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă și asumate de noi, iar restul lucrărilor suplimentare ce sunt necesare a fi executate, să fie reglementate conform legii.

Soluția simplă așa cum a confirmat și ANAP în punctul de vedere transmis către CNAIR,  este că aceste lucrări să fie declarate ca “modificare substanțială” și să fie scoase la o procedură de licitație nouă. Pentru lucrările pe care ne-am asumat prin oferta depusă că le vom executa, termenul de finalizare este cel contractual de 18 luni, realizabil fară nici un fel de problemă. Astfel cum am menționat la toate întâlnirile cu CNAIR, am fost și suntem interesați să executăm și finalizăm acest proiect.

Cu toate acestea, ne-am lovit în mod constant de lipsa unei atitudini constructive din partea Beneficiarului care în toate adresele ne-a transmis că nu este dispus să achite contravaloarea lucrărilor suplimentare ce depășesc cadrul contractual. Din partea CNAIR au fost presiuni mari cu privire la încetarea amiabilă a Contractului, și,  după mai multe discuții, am acceptat acest lucru, însă am fost nevoiți să părăsim negocierile întrucât ne-am lovit de atitudinea neconstructivă și contradictorie a Beneficiarului care a spus că nu renunță la penalizarea Antreprenorului, desi acest lucru este nelegal și necontractual în situația dată.Este important de precizat faptul ca Proiectul Tehnic prezentat de Antreprenor este identic, sub aspectul solutiilor tehnice propuse, cu cel executat pe tronsonul Biharia-Bors, Contract finalizat cu succes cu o alta echipa de implementare.

Nota redacției: Am solicitat un punct de vedere CNAIR, care nu a răspuns până la ora publicării articolului.

Related post

Leave A Comment