office@ajutorfinanciar.ro

Bulgaria poate reprezenta o potențială amenințare pentru România. ANIS: Impactul industriei de software și servicii IT în economia țării noastre

By: ajutorfinanciar0 comments

Pexels
Pexels

Asociația patronală a industriei de software și servicii (ANIS) vine cu un Studiu privind impactul industriei de software și servicii IT în economia României.

Printre alte subiecte luate în considerare, s-a făcut și o comparație între Bulgaria și România.

Industria bulgară de software și servicii IT este de 2 ori mai mică față de cea din România (conform cifrei totale de afaceri generate de întreprinderile cu activitate principală), dar prezintă o rată de creștere puțin peste nivelul României (RACC a valorii adăugate la costul factorilor de producție de peste 20% în ultimii 5 ani). Având caracteristici sectoriale similare, Bulgaria poate reprezenta o potențială amenințare pentru România.

Per ansamblu, mediul guvernamental și legislativ specific industriei de software și servicii IT din Bulgaria prezintă numeroase zone de îmbunătățire, însă surclasează majoritatea țărilor din regiune în ceea ce privește povara fiscală specifică sectorului.

Cu excepția Ungariei, Bulgaria are cea mai redusă cotă de impozit pe profit (10%) din Europa Centrală și de Est (și din UE) ceea ce o face atractivă pentru înființarea unei firme (în România, impozitul pe profit este de 16%), fiind destul de competitivă și în termeni de taxare a muncii și a altor venituri obținute de persoanele fizice, cu cote de impozit similare României. Totuși, Bulgaria rămâne în urmă în ceea ce privește garantarea proprietății intelectuale și securitatea operațiunilor digitale, unde înregistrează cel mai mic scor în cadrul Europa Centrală și de Est.

După numărul de specialiști în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), Bulgaria ocupă locul 5 din cele 10 țări analizate (de cca. 2 ori mai puțini decât în România), însă se distinge printr-un cost mediu cu forța de muncă foarte redus – de 1,5 ori mai mic față de Cehia-Cehia are cel mai ridicat cost mediu cu personalul în industria de software și servicii IT din CEE) (România e pe poziția premergătoare).

Principala sursă de avantaj competitiv pentru Bulgaria

Cu un cost mediu anual de circa 28 mii EUR/ angajat în industria de software și servicii IT, (Exclusiv întreprinderi cu activitatea principală), forța de muncă ieftină reprezintă principala sursă de avantaj competitiv pentru Bulgaria. Deși salariile au o rată de creștere peste media ECE, având în vedere diferența de salarizare destul de ridicată, este probabil ca Bulgaria să își păstreze acest avantaj și în următorii ani. Accesul la forță de muncă calificată rămâne însă o provocare pentru dezvoltarea viitoare a sectorului. După Lituania și Letonia, Bulgaria are una dintre cele mai reduse ponderi a absolvenților TIC în total absolvenți (~4% vs. ~6% în România), cu o creștere moderată în ultimii 5 ani.

Cu circa 1.200 de întreprinderi de SW&IT la 1 milion de locuitori, Bulgaria are o densitate a întreprinderilor mai mare decât România, dar mult sub media ECE (cca. 2.300) – Contribuția la PIB este una semnificativă, situând Bulgaria pe locul 1 din 10 țări din ECE analizate

Industria de software și servicii IT din Bulgaria este bazată într-o foarte măsură pe un model de tip outsourcing, investițiile străine aferente generând un dinamism sporit al mediului de afaceri bulgar. În plus, având o piață internă relativ limitată, exporturile de software și servicii IT tind să aibă un rol extrem de important, contribuind la poziția netă comercială superioară a Bulgariei pe piețele internaționale.

Ca România, Bulgaria are de recuperat în ceea ce privește nivelul de pregătire a economiei pentru transformarea digitală și capacitatea de inovare – Performanță relativ mai slabă și din punct de vedere a infrastructurii digitale (semnificativ sub nivelul României)

Bulgaria ocupă ultimul loc în rândul țărilor ECE în ceea ce privește dimensiunea Conectivitate a DESI (indicator ce măsoară progresele digitale ale statelor din UE – Datele se referă la 2020), având încă un progres limitat în implementarea rețelelor fixe de bandă largă. Pentru comparație, România ocupă locul 3. Bulgaria se situează ușor peste nivelul României în ceea ce privește nivelul de pregătire a economiei pentru transformarea digitală, nivelul de calitate a vieții și capacitatea de inovare, dar rămâne totuși sub majoritatea țărilor din ECE.

Related post

Leave A Comment