office@ajutorfinanciar.ro

5.476 de lei a fost venitul mediu pe gospodărie în 2021, din care cheltuielile au reprezentat 4.640 de lei- INS

By: ajutorfinanciar0 comments

foto Pixabay

foto Pixabay

Puțin peste 800 de lei au rămas unei familii, pe lună, pentru alte cheltuieli decât cele legate de hrană, utilități și altele necesare gospodăriei. 

Veniturile medii lunare totale dintr-o gospodărie, în prima parte a anului 2021, nu au depășit 5.476 lei pe gospodărie și 2.157 lei pe persoană. Lunar, pe gospodărie, cheltuielile medii totale s-au ridicat la 4.640 de lei, respectiv 1.828 de lei/ persoană. Astfel, 84,7% din veniturile totale medii au reprezentat cheltuieli pentru gospodărie, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

INS menţionează că la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (20,0%), veniturile în natură (7,4%), în principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,3%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,6%), veniturile din agricultură (1,2%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,8%), scrie Agerpres.

Principalele cheltuieli ale unei familii pe hrană, utilități, impozite

Instituţia precizează că mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

Datele INS arată că principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Doar 0,4% către investiții

Cheltuielile pentru investiţii, destinate cumpărării sau construcţiei de locuinţe, cumpărării de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărării de acţiuni etc., deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,4%).

INS precizează că mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul I 2021, în medie, 34,0% din consumul gospodăriilor.

Related post

Leave A Comment